Vi har gedigen erfarenhet från industrin. Både inom tillverkning och montering samt produktutveckling. Därför vänder vi oss främst mot den typen av verksamheter.

Interim ledning

Om ett oförutsett läge uppstår där ett företags ledning måste tillfälligt ha stöd eller plötsliga vakanser måste fyllas så kan vi

med kort varsel besätta positionen. I lugn och ro kan vi sedan tillsammans med övrig ledning och/eller ägare finna en fortvarig lösning.

 

Strategisk planering

När den långsiktiga planen för en verksamhet skall fastställas så bör beslutet föregås av ett noggrant utrednings- och planeringsarbete. Med objektiva ögon kan vi bistå denna process och ge förslag på strategier.

 

  Projektledning

Produktutveckling

Mekfab Engineering AB arbetar med moderna utvecklingsverktyg i form av program för 3D-solidmodellering och kan utbyta CAD-filer med de flesta på marknaden förekommande CAD-system.

Vi tar alla typer av utvecklingsuppdrag. Produkter och produktionslinjer från ide till lansering eller delprojekt däremellan. Som exempel har vi stor erfarenhet av tunga arbetsmaskiner och utrustningar till dessa.