Leda förbättringsprojekt av olika slag ställer stora krav ett på företag. Om man inte tillhör en stor organisation så finns i allmänhet inte resurser till- gängliga.

 

För att effektivt planera, starta, genom- föra och inte minst avsluta ett förbätt- ringsprojekt krävs en organisation som för det mesta suger mycket kraft ur den dagliga verksamheten.

Vi tar gärna det totala ansvaret för både små och stora projekt.

 

Efter avslutat projektet säkerställer vi att beräknade resultat uppnås och består genom att en tid följa det dagliga arbetet samt implementera eventuella korrigeringar.

 

Förbättringsprojekt innebär alltid någon sorts förändring. Då motstånd mot förändring tyvärr är ett vanligt före- kommande syndrom kan det vara av stort värde att en helt objektiv partner stödjer och leder projektet.

 

Exempel på mycket lönsamma projekt är total genomgång av logistiken inom och utom företaget med avseende på produkter, inköpsrutiner, produktions- metoder, kapitalbindning, genom- loppstider och leveranssäkerhet.