Mekfab Engineering AB utvecklar egna och kunders produkter.

 

Pågående projekt:

 

- Gallringsutrustning för skördare

Flowcut      

Harvest in a sweep