Mekfab Engineering AB, Filipstad, grundades 2005 med inriktning att erbjuda stöd till företag och organisationer i arbetet med förbättringsprojekt.

 

Bakgrund

Efter många år på ledande positioner i olika företag är erfarenheten från det viktiga arbetet med ständiga förbättringar entydig.

 

Att definiera och genomföra förbättringsprojekt med resurser enbart från den egna organisationen ställer stora krav på den löpande verksamheten. Det är i de flesta fall osannolikt att man har tillgång till så mycket outnyttjad tid att det går att helt bemanna en projektorganisation.

 

Stöd från en partner i form av kunskap, erfarenhet och 'nya ögon' är ett kostnadseffektivt sätt att snabbare implementera en förbättring.